Szukamy dowodów,
ustalamy prawdziwą wersję wydarzeń, odmieniamy sposób prowadzenia obrony

Współczesna kryminalistyka to dynamicznie rozwijająca się dziedzina, korzystająca z zaawansowanych technologi, będąca nieodzownym elementem śledztw. Oskarżeni i ich obrońcy nie dysponują narzędziami kryminalistycznymi, jakie znajdują się w dyspozycji organów ścigania. Nasze działania mają na celu zniwelowanie skutków tej dysproporcji. Zasada „równości broni” nie może być pozorna.

Fotografia zespół Fundacji Dowód Niewinności

Dowody kryminalistyczne

W swojej pracy wykorzystujemy szereg zaawansowanych narzędzi umożliwiających weryfikację zgromadzonych w aktach sprawy danych, oraz poszukiwanie i gromadzenie nowych dowodów, które mogą wpłynąć na bieg procesu, bądź umożliwić wznowienie już zakończonego postępowania.

Dysponujemy szerokim wachlarzem instrumentów śledczych. Zabezpieczamy pominięte lub przeoczone dowody, przeprowadzamy ich analizę, aby zaprezentować je w Sądzie.

Skontaktuj się z nami

Specjalistyczne badania

W celu weryfikacji i oceny dowodów wykonujemy między innymi analizy chemiczne, badania DNA oraz badania daktyloskopijne, balistyczne, osmologiczne. Ściśle współpracujemy z laboratoriami kryminalistycznymi, laboratoriami informatyki śledczej, oraz biegłymi, wspierającymi nas ekspercką wiedzą z wielu dziedzin między innymi fizykochemii, medycyny, cyberbezpieczeństwa, a także profilowania kryminalnego.

W razie potrzeby przeprowadzamy także badania wariografem („wykrywaczem kłamstw”), z udziałem naszych techników. Może ono być skutecznym narzędziem w ocenie wiarygodności składanych wyjaśnień. Zajmujemy się także technikami OSINT-owymi czyli białym wywiadem.

Pomoc psychologiczna

Dla osób, które nie radzą sobie z trudami procesu, niesłusznymi oskarżeniami czy niesłusznymi wyrokami oferujemy wsparcie psychologiczne. Jeśli będzie tego wymagała sytuacja współpracujący z nami psychologowie udzielą niezbędnej pomocy.

Dysponujemy zespołem kilkunastu psychologów z różnych specjalizacji.